Members of Laboratory(2018)


Professor:

Akira Okada

Associate Professor :

Yasuhiro Okamoto

Assistant Professor :

Togo Shinonaga

Technical Assistant :

Koji Tabuchi

Secretary :

Hiroko Matsumoto

Students :

Graduate

School


Doctoral CourseAlexander Soldatov
Martin Ruthandi Maina

Master

Course


Second
YearYuta Iida
Takayuki Ikeda
Kohei Ota
Yuta Ogino
Kyo Kitagawa
Mitsuhiro Kimura
Ayaka Kuwada
Takahiro Shimose


First
Year


Tomonori Ebisu
Chikako Kawasaki
Takuro Kozaki
Tsubasa Sakai
Kazuki Hamada
Keita Fujii
Yuki Wada
ZhuoXun Li


Research student


Zhiyong Ouyang
Zhou Zehua


Undergraduate

(Senior)


Kajitani Atsuya
Kawasaki Shota
Kadonaga Seigo
Kotani Saki
Takegawa Tomoya
Fujiwara Takumi
Miura Ryu
Miyoshi Masato
Mohd Izam Izzuddin Bin Md Arifin
Watanabe Taisei


Past member:

Visiting Professor
Visiting Professor
Guest Research Worker

Sameh Shawky Habib Abadeer(2008-2009)
Volodymyr S. KOVALENKO(2000)
Tan Weiming(2000)

Alumni and alumnae:

(2017)
(2016)
(2015)
(2014)
(2013)
(2012)
(2011)
(2010)
(2009)
(2008)
(2007)
(2006)
(2005)
(2004)
(2003)
(2002)
(2001)
(2000)
(1999)
(1998)
(1997)
(1996)
(1995)
(1994)
(1993)
(1992)
(1991)