Members of Laboratory


Professor

Yoshiyuki UNO

Lecturer

Akira OKADA

Research Associate

Yasuhiro OKAMOTO

Technical Assistant

Mikiya SHIOTA

Students

Graduate

School


Doctoral Course


Serkan CETIN
Seiichi Yokomizo

Master

Course


Second
Year


Yoshihumi OKAWAZOE
Shin-ichi NAKASHIBA
Noriyasu YABUSHITA
Motonori YOSHII
Satoshi TAKAHASHI
Masayoshi HOSOGAYA


First
Year


Tatsuya ISHIKAWA
Katsutomo SUZUKI
Tomohiko TAKENAKA
Satoshi TANAKA
Kouzaburo TSUBOUCHI
Atsushi HASHIMOTO


Undergraduate

(Senior)


Yasuhiro KUKBOTA
Takashi NAKANISHI
Mutsuhito MATSUOKA
Kimiatsu SATOU
Itaru TANINO
Yamato TAHARA
Makoto MORITA
Ippei YAMAKI
Kazuhiro ABE